Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2020. január 1.-től

1. Bevezetés

A Szolgáltató által az alábbiakban közölt Adatkezelési szabályzat és tájékoztató tartalmazza az általa alkalmazott adatkezelési elveket és adatvédelmi politikáját, meghatározza az adatok kezelésének rendjét, valamint tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésében és feldolgozásban résztvevőkről. Jelen dokumentum alapul veszi:

Szolgáltató neve: Belső Dániel egyéni vállalkozó
Kapcsolattartói email cím: info@jfweb.work
Bankszámlaszám: 11773494-00098683-00000000
IBAN: HU25117734940009868300000000
Kamara: Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székhely: 8978 Rédics, Sziklai utca 49.
Nyilvántartási szám: 38541689
Adószám: 66750929-1-40
Közösségi adószám : HU66750929
Adatvédelmi felelős neve: Belső Dániel
Adatvédelmi felelős elektronikus elérhetősége : daniel.belso@jfweb.work

A Szolgáltató tevékenysége során azon személyek adatait kezeli, akik:

  • vele kapcsolatba kerültek a jfweb.work és/vagy vallalkozz.online és/vagy onlineszamla.info weboldalon található kapcsolati űrlapok valamelyikén.
  • elektronikus levelet írtak a Szolgáltató valamely elektronikus elérhetőségére.
  • a Szolgáltató által üzemeltetett közösségi oldalon a Szolgáltatóval kapcsolatba léptek.
  • a Szolgáltatóval személyesen kapcsolatba léptek.
  • a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszik.

Az adatkezelés általános célja, hogy biztosítsa az online ügyintézéshez és kapcsolattartáshoz szükséges feltételeket, garantálja a szolgáltatások megfelelő minőségét és rendelkezésre állását. Az adatkezelés jogalapja elsődlegesen az Érintet önkéntes hozzájárulása az Adatvédelmi tájékoztató megismerése és elfogadása következtében. Az Érintett jogosult hozzájárulásának visszavonására, melyet a Szolgáltató megtagadhat abban az esetben, ha az adatkezelést törvény, jogszabály vagy egyéb hatósági rendelkezés írja elő.

2. Általános rendelkezések, fogalmak

A Szolgáltató vállalja, hogy a kezelt adatok kezelésekor a legnagyobb gondossággal jár el.

2.1. Személyes adat

Az Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal megfogalmazása szerint a személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek. Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, amelyek felhasználhatóak egy személy újraazonosítására, személyes adatnak minősülnek, és az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak. Az olyan személyes adatok, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható, nem tekinthetők többé személyes adatnak. Az adatok valódi anonimizálásához az anonimizálásnak visszafordíthatatlannak kell lennie. Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során használt technológiától függetlenül védi – a jogszabály „technológiasemleges” és egyaránt vonatkozik az automatizált és manuális kezelésre, feltéve, hogy az adatokat kritériumok szerint rendszerezik (pl. betűrendben). Nem számít az sem, hogy az adatokat milyen módon tárolják: IT-rendszerben, videokamerás megfigyelőrendszerben vagy papíron; ezen esetek mindegyikére vonatkoznak az általános adatvédelmi rendelet személyes adatok védelmére vonatkozó követelményei.

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, módja és időtartama az egyes személyes adatok vonatkozásában


Az adatkezelés célja: IT rendszerek hálózati és információs biztonságának szavatolása.
Érintettek köre, az adatok forrása: Weboldal látogatók.
Az adatkezelés joglapja: Biztonság, analitika.
A kezelt személyes adatok: IP cím, Látogatás időpontja, Látogatott oldal, Böngésző verziószáma, Böngésző neve, Operációs rendszer


Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás.
Érintettek köre, az adatok forrása: Felhasználók, akikel előzetes meglállapodás alapján online kívánnak kapcsolatot tartani a Szolgáltatóval.
Az adatkezelés joglapja: Ügyfélkapcsolat.
A kezelt személyes adatok: Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó email címe, Kapcsolattartó telefonszáma, Kapcsolattartó által képviselt szervezet neve és a szervezet ügyvitelhez szükséges adatai.
Időtartam: Ellenkező rendelkezés nélkül az adatok a szerződés megszűnése után 60 nappal törlésre kerülnek.


Az adatkezelés célja: Domain regisztráció.
Érintettek köre, az adatok forrása: Domain regisztrációhoz szükséges adatok megadása a regisztrációs űrlap kitöltésekor.
Az adatkezelés joglapja: A regisztrációhoz szükséges adatok rögzítése.
A kezelt személyes adatok: Regisztráló neve, Regisztráló email címe, Regisztráló telefonszáma, Regisztráló címe.
Időtartam: A regisztrálni kívánt domain regisztrációjának feltételei között meghatározott időtartamig.


Az adatkezelés célja: Számlázás.
Érintettek köre, az adatok forrása: Felhasználók, akikel előzetes megállapodás alapján kívánnak online ügyet intézni a Szolgáltatóval.
Az adatkezelés joglapja: Előzetes hozzájárulás alapján történő adattárolás és -kezelés online portálon keresztül történő kapcsolattartáshoz, segítségnyújtáshoz, tájékoztatáshoz.
A kezelt személyes adatok: Név, cím, adószám, szolgáltatás adatai.
Időtartam: Ellenkező rendelkezés nélkül az adatok a szerződés megszűnése után 60 nappal törlésre kerülnek.


Az adatkezelés célja: Analitika, biztonság és minőségbiztosítás.
Érintettek köre, az adatok forrása: A weboldal látogatása során a látogató cookie-kat kaphat.
Az adatkezelés joglapja: Biztonság, felhasználói élmény fokozása.
Időtartam: A látogató megtagadhatja a cookie-k tárolását a böngészője beállításával.

4. Adatfeldolgozás

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások biztosításakor a következő adatfeldolgozókat, mint 3. felet vesz igénybe:


A kezelt személyes adatok: IP cím, Látogatás időpontja, Látogatott oldal, Böngésző verziószáma, Böngésző neve, Operációs rendszer


A kezelt személyes adatok: Kapcsolattartó neve, Kapcsolattartó email címe, Kapcsolattartó telefonszáma, Kapcsolattartó által képviselt szervezet neve és a szervezet ügyvitelhez szükséges adatai.
Időtartam: Ellenkező rendelkezés nélkül az adatok a szerződés megszűnése után 60 nappal törlésre kerülnek.


A kezelt személyes adatok: Regisztráló neve, Regisztráló email címe, Regisztráló telefonszáma, Regisztráló címe.
Időtartam: A regisztrálni kívánt domain regisztrációjának feltételei között meghatározott időtartamig.


A kezelt személyes adatok: Név, cím, adószám, szolgáltatás adatai.
Időtartam: Ellenkező rendelkezés nélkül az adatok a szerződés megszűnése után 60 nappal törlésre kerülnek.


Időtartam: A látogató megtagadhatja a cookie-k tárolását a böngészője beállításával.

4. Adatbiztonság

A Szolgáltató vállalja, hogy az átala kezelt adatokat a legnagyobb gondossággal kezeli, tárolás esetén minden tőle telhetőt megtesz az adatok biztonságáért. A Szolgáltató munkavégzés során személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az érintettek adatainak védelme érdekében titoktartási kötelezettséggel terheli, betekintést csak olyan mértékben ad, amely feltétlenül szükséges.

5. Kiegészítés

Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni arról, hogy a Szolgáltató milyen adatait tárolja, melyet az adatvédelmi tisztviselőnek címzett elektronikus levéllel tehet meg.

Önnek joga van bármikor töröltetni a kezelt adatait, melyet elektronikus formában az adatvédelmi tisztviselőnek címzett törlési kérelemmel tehet meg.